.

03 September 2006

ПОЛЕТАЈ

За мене сикако птица
на туѓа гранка
што напукнува

Од синото небо
добриот Амор
те нишани
со мојата стрела

Скрши ја гранката
полетај високо
во слободата на воздухот
каде што лебдам, и те чекам03.11.1991

No comments: