.

04 April 2007

ALCHOHOLICA DELIRIUM

Го гледаш ли
твоето лице
во чашата
полна со brandy ?

Го чуствуваш ли
како тој струи
низ твоите вени
во твојте мисли ?

Го следиш ли
звукот на
реката што
тече во бескрај ?

Ја чуствуваш ли
празнината на
испиената флаша
во твојата душа ?

22.10.1991

No comments: