.

16 October 2006

ДВЕ НЕБА

Двајца, во Еден
На хоризонтот две неба.
Плаво небо
Драго и далеко
Црно небо
Драго и блиско

Еден во црното
Еден во плавото

Црно
Истражено и досадно
Плаво
Недопрено и пожелно

Еден
во монотонија
Еден
во авантура

Драго и далеко
Црно небо
Драго и блиско
Плаво небо

Две неба на хоризонтот
Еден, во двајца.


22.11.1991

No comments: