.

27 April 2007

ПЕЧКА

Јас сум мала црна печка.
Ја топлам околината.
Согорувам се во себе.

Доаѓаат луѓе, драги и недраги,
ме ложат со љубов и омраза,
почит и љубомора,
отпушоци и алкохол,
со скршени црни нокти
оставени во ранетите им срца,
изгубени надежи и мисли
излеани на скршените слики,
Јазици лигави и топли,
воздишки од допири
исцедени од блудните девици,
погледи строги и благи
скриени зад крвавите очи,
зборови остри и благи
изкажани зад затворените усни.
Со својте маки и несреќи,
правди и неправди,
лаги и лични вистини.

...јас согорувам се,
тие се топлат и добро им е.
Студот останал зад нив , мислат,
се е во ред, но сепак...

Согорувањето создава чад и пепел
а тие заборават
да остават отвори
за пепелник и ќунци

Топло е,
добро е додека издржувам....03.1992

1 comment:

pregratka said...

Site sogoruvame vo sebe mnogu raboti, samo ko svetinja ja chuvame pepelta koja ostanuva, ne dozvoluvame vetrot da ja odnese za da si sozdademe prostor kade kje ima mesto za nas.