.

27 December 2006

БУРА

Околу мене е мирно,
премногу е мирно,
се е темно
без звезди и месечина
без шепот
и лавеж на кучиња


Се будам
и ја проколнувам
тишината без движења15.09.1993

No comments: