.

14 February 2007

ПРАШАЊА

Слика на светот низ прозорецот
надвор е ладно
јас сум внатре...
во тебе ?

Сликата бледее
се топи во црвеното вино
Во мене ?

Што му останува на човек
кога сака слепец ?

Да му ја раскаже сликата надвор ?
Да му ја раскаже сликата внатре ?
Знае ли тој
каква боја има виното ?

Каква е љубовта без бои ?


28.12.1992

No comments: